Гарантійні умови

4. ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЇ
4.1. Товар, що поставляється повинен відповідати умовам контракту.

4.2. ПРОДАВЕЦЬ надає Товару, що є предметом цього Контракту, гарантію 12 (дванадцять) місяців з дати відвантаження Товару.

4.3. Під час гарантійного періоду ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується за свій рахунок вжити всіх необхідних заходів для виправлення виробничих невідповідностей, знайдених в Товарі, про які Покупцем було повідомлено в письмовій формі.

4.4. Гарантія ПРОДАВЦЯ поширюється тільки на виробничі дефекти, а не на дефекти, спричинені збоєм або неправильним використанням Покупцем, перевізником, третіми особами інструкцій з транспортування, обробки, зберігання та введення в експлуатацію Товару. Гарантія також не поширюється на друкарську головку.

4.5. Прийом Товару за кількістю виконується в день отримання Товару в місці отримання Товару Покупцем згідно супровідних документів на Товар.

4.6. Прийом Товару за якістю виконується в день отримання Товару в місці отримання Товару Покупцем, шляхом загального візуального огляду на наявність візуальних дефектів і згідно супровідних документів на Товар.

4.7. У разі наявності візуальних дефектів Товару та / або невідповідності Товару за кількістю та / або якістю супровідним документам Покупець негайно (протягом однієї доби) повідомляє про це Продавцю. В такому випадку сторони узгоджують свої подальші дії.
4.8. У разі, якщо Покупець виявляє приховані виробничі дефекти Товару (які не можуть бути ідентифіковані за допомогою загальної візуальної перевірки Товару), ПОКУПЕЦЬ повідомляє ПРОДАВЦЯ протягом 30 днів з моменту виявлення дефектів в письмовій формі, в іншому випадку Продавець не несе ніякої відповідальності перед Покупцем. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується відремонтувати або замінити дефектні товари, в терміни які будуть узгоджені сторонами в такому випадку.

4.9. Покупець повинен знати, що зазначені вище дії (ремонт, заміна) будуть здійснені за рахунок ПРОДАВЦЯ в терміни, які будуть узгоджені сторонами в такому випадку.